۱۰ تیر ۱۳۹۹

قسمت دوم “سه نَبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

۱۰ تیر ۱۳۹۹

قسمت سوم “سه نَبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

۱۰ تیر ۱۳۹۹

قسمت اول”سه نبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

۱۰ تیر ۱۳۹۹

قسمت پنجم”سه نَبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

۲ تیر ۱۳۹۹

اجرای قطعه”مه بی چه با تو بد اومکه” توسط مهدی جهانگیری

مهدی جهانگیری در سومین برنامه سه نبش نیز به اجرای موسیقی زنده پرداخت.قطعه”مه بی چه با تو بد اومکه” با ترانه زنده یاد ابراهیم منصفی و آهنگسازی و تنظیم مهدی جهانگیری در برنامه سه نبش به اجرا درآمد.

۲ تیر ۱۳۹۹

اجرای قطعه “تورگ” توسط مهدی جهانگیری

مهدی جهانگیری در سومین برنامه سه نبش نیز به اجرای موسیقی زنده پرداخت.قطعه”تورگ” اثری با ترانه و آهنگسازی احمد قاسم زاده و تنظیم ارکست لیوا که توسط مهدی جهانگیری در برنامه سه نبش به اجرا درآمد.

۲ تیر ۱۳۹۹

اجرای ترانه “بی مه ایکشتن” از ابوالفضل مهدی نسب در برنامه سه نبش

در چهارمین برنامه سه نبش ابوالفضل مهدی نسب به همراه کاخن: آرین خورشیدی، گیتار: وائل روشنایی، گیتار: محمدعلی یگانه و عود: امیرحسین اسلامی به اجرای موسیقی زنده پرداخت.