30 ژوئن 2020

قسمت چهارم “سه نَبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

30 ژوئن 2020

قسمت دوم “سه نَبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

30 ژوئن 2020

قسمت سوم “سه نَبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

30 ژوئن 2020

قسمت اول”سه نبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

30 ژوئن 2020

قسمت پنجم”سه نَبش”

“سه نبش” نام برنامه ای است تولیدی از گروه خانواده و سرگرمی تلویزیون اینترنتی شرجی که با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی نیز در سه بخش گفت وگو، اجرای موسیقی زنده و اجرای استندآپ کمدی نیز تولید و به صورت هفتگی پخش می شود.

22 ژوئن 2020

اجرای قطعه”مه بی چه با تو بد اومکه” توسط مهدی جهانگیری

مهدی جهانگیری در سومین برنامه سه نبش نیز به اجرای موسیقی زنده پرداخت.قطعه”مه بی چه با تو بد اومکه” با ترانه زنده یاد ابراهیم منصفی و آهنگسازی و تنظیم مهدی جهانگیری در برنامه سه نبش به اجرا درآمد.

22 ژوئن 2020

اجرای قطعه “تورگ” توسط مهدی جهانگیری

مهدی جهانگیری در سومین برنامه سه نبش نیز به اجرای موسیقی زنده پرداخت.قطعه”تورگ” اثری با ترانه و آهنگسازی احمد قاسم زاده و تنظیم ارکست لیوا که توسط مهدی جهانگیری در برنامه سه نبش به اجرا درآمد.