16 ژوئن 2020

آئین پایانی تقدیر از برترین های چالش بسکتبال با رضا هنگام پور

تلویزیون اینترنتی شرجی با هدف دعوت مردم به ماندن در خانه و شناسایی استعدادهای بسکتبالی، اقدام به برگزاری چالش مهارت فردی بسکتبال با رضا هنگام پور کرد که با استقبال گسترده علاقه مندان روبه رو شد.