31 دسامبر 2019

گزارش ویدئویی شرجی از تمرین گروه موسیقی احمد قائد

حدودا نزدیک 1 سال است که از آخرین کنسرت گروه احمد قائد گذشته و توی طول 1 سال گذشته از احمد قائد کم شنیدیم ،اما امروز شاهد دور جدید تمرینات گروه احمد قائد هستیم . سر یک میز نشستیم و احمد قائد از برنامه های آینده اش برای ما گفت این گفت و گو اختصاصی…