13 ژوئن 2021

قسمت پنجم | جشن انتخابات هرمزگان | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

با حضور میثم انصاری | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ محمد حمزوی| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ علیرضا کناری | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ مهین زارع | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ حسام الدین انصاریان| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ لینک دانلود برنامه