25 نوامبر 2020

آشنایی با علیرضا داوری – نویسنده و کارگردان تیٔاتر

سری برنامه های آشنایی با نویسندگان،شاعران و اهل قلم هرمزگان به مناسبت بیست و هشتمین هفته کتاب ایران ،آبان ماه ۹۹ این برنامه : آشنایی با *علیرضا داوری * نویسنده و کارگردان تئاتر تهیه شده در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان