10 ژوئن 2021

قسمت سوم | جشن انتخابات هرمزگان | پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

با حضور ابراهیم امینی پوری | ریاست ستاد انتخابی جناب آقای همتی در هرمزگان محمد نعمتی | فعال رسانه ای مرتضی حکمتی | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰ زهرا اسماعیلی | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰   لینک دانلود برنامه