17 می 2020

فیلم|ببینید: بخش دوم گفت و گو شرجی با “مصطفی صفا”

?فیلم|ببینید: بخش دوم گفت و گو شرجی با “مصطفی صفا” ?مصطفی صفا از نوازندگان چیره دست هرمزگان به ویژه در سازهای کوبه ای است که این روزها با نوازندگی در کنسرت های گروه داماهی نیز به همراه رضا کولغانی به دنبال احیای موسیقی اصیل هرمزگانی است ?به همن دلیل مجله آنلاین شرجی به گفت و…