6 فوریه 2020

گزارش شرجی از میزبانی جشنواره فجر سینما ستاره شهر بندرعباس

در این ویدئو امادگی سینما ستاره شهر بندرعباس پیش از برگزاری جشنواره فیلم فجر مورد بررسی قرار گرفت برنامه هفت هنر ویژه جشنواره فیلم فجر همه روزه از ساعت 22 از طریق مجله آنلاین شرجی به صورت زنده قابل دریافت است

6 فوریه 2020

گزارش شرجی از میزبانی جشنواره فجر سینما ستاره جنوب بندرعباس

در این ویدئو امادگی سینما ستاره جنوب بندرعباس پیش از برگزاری جشنواره فیلم فجر مورد بررسی قرار گرفت برنامه هفت هنر ویژه جشنواره فیلم فجر همه روزه از ساعت 22 از طریق مجله آنلاین شرجی به صورت زنده قابل دریافت است