حدودا نزدیک 1 سال است که از آخرین کنسرت گروه احمد قائد گذشته و توی طول 1 سال گذشته از احمد قائد کم شنیدیم ،اما امروز شاهد دور جدید تمرینات گروه احمد قائد هستیم .

سر یک میز نشستیم و احمد قائد از برنامه های آینده اش برای ما گفت

این گفت و گو اختصاصی را از شرجی ببینید :

 

دیدگاهتان را بنویسید