دومین شب از جشنواره تئاتر روم با نمایش “ریشه های تنیده در تار عنکبوت” سپری شد

 

ریشه های تنیده در تار عنکبوت

دیدگاهتان را بنویسید