سومین برنامه بدون سانسور از تلویزیون اینترنتی شرجی با حضور ابراهیم پیل افکن پخش شد.

دیدگاهتان را بنویسید