فاضل پیش در نخستین برنامه سه نبش ترانه یادت بخیر را اجرا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید