موسیقی میراث خانوادگی اوست . ابتدا با موسیقی سنتی و محلی هرمزگان از دهل و کسر گرفته تا موسیقی زار و نوبان ( که ریشه ای افریقایی دارند ) شروع کرد تا اینکه به گیتار علاقمند شد . پس از آشنایی اولیه با گیتار به فلامنکو روی آورد . این جوان توانست نام خود را به عنوان یکی ازبهترین نوازندگان فلامنکوی استان مطرح کند. ویژگی او آشنایی با دستگاههای مختلف و تکنیک های روز فلامنکو و جزفلامنکو، پنجه های قوی، حس عجیب موسیقیائی و داشتن مطالعه و سواد موسیقی است.

دیدگاهتان را بنویسید