در دومین برنامه سه نبش ابراهیم پیل افکن و حسین اورنگ به اجرای نمایش طنز پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید