هادی آئین طلب در دومین برنامه سه نبش با همراهی ارسلان خداکریمی، امین باصره، علیرضا سلیمی و بهنام بهمنی به اجرای موسیقی زنده پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید