ایمان سلیمی مهمان سیزدهمین برنامه بدون سانسور تلویزیون اینترنتی شرجی بود.

دیدگاهتان را بنویسید