ابراهیم پیل افکن در چهارمین برنامه سه نبش به اجرای استندآپ کمدی پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید