در چهارمین برنامه سه نبش ابوالفضل مهدی نسب به همراه کاخن: آرین خورشیدی، گیتار: وائل روشنایی، گیتار: محمدعلی یگانه و عود: امیرحسین اسلامی به اجرای موسیقی زنده پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید