مجله آنلاین شرجی در راستای سیاست اطلاع رسانی صحیح و آگاه سازی جامعه نسبت به وضعیت کنونی استان هرمزگان در مواجهه با ویروس کرونا به گفت و گو با دکتر فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان پرداخت

دیدگاهتان را بنویسید