ساره چشم براه، خبرنگار روزنامه اطلاعات دیگر مهمان ویژه برنامه روز خبرنگار تلویزیون اینترنتی شرجی بود.

دیدگاهتان را بنویسید