شاهرخی، رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه انرژی بر پارسیان در ویژه برنامه روز خبرنگار شرجی نیز حضور یافت و قول حمایت از انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان داد.

دیدگاهتان را بنویسید