بیست و ششمین برنامه بدون سانسور شرجی به گفت و گو با پیوند اسمنی، خواننده هرمزگانی پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید