بیست و هفتمین برنامه بدون سانسور به گفت و گو با اصغر بشارتیُ عکاس و تصویربردار هرمزگانی پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید