نویسنده مهدی صفاری /کارگردان امین سالاری /اجرا بندرعباس /پلاتوآفتاب

دیدگاهتان را بنویسید