با حضور

  • میثم انصاری | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • محمد حمزوی| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • علیرضا کناری | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • مهین زارع | کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰
  • حسام الدین انصاریان| کاندیدای انتخابات شورای شهر بندرعباس ۱۴۰۰

لینک دانلود برنامه

دیدگاهتان را بنویسید