نشست خبری انتخابات در هرمزگان با حضور

  • دکتر رئوفی | رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان
  • آقای احمد نفیسی | دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان

 

لینک دانلود نشست خبری

دیدگاهتان را بنویسید