با حضور

  • آقای احمد مرادی | نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی
  • خانم زهرا مرادی | کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس
  • آقای موسی یکرنگی | کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس
  • آقای مسعود دالمن | کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس
  • خانم مریم یگانه | مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان
  • آقای حسین امیر تیموری | رئیس کمینه ارزیابی ستاد انتخابات هرمزگان
  • آقای مهرداد یزدانی | رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات هرمزگان
  • خانم فاطمه رکن الدینی | رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات هرمزگان

لینک دانلود برنامه بخش اول

لینک دانلود بخش دوم

دیدگاهتان را بنویسید